What we're about

javaBin Trondheim - en brukergruppe for personer interessert i softwareutvikling på Java og JVM-plattfomen samt omkringliggende teknologier.

Fagkveldene er åpne for alle som ønsker, men vi oppfordrer til å kjøpe medlemskap dersom du ser på javaBin som en verdifull arena. På den måten kan vi fortsette å arrangere kvelder og bygge brukergruppen videre. Se Medlemskap på java.no (http://java.no/index.html?page=medlemskap) for mer informasjon om medlemskap.

javaBin har grupper flere steder (https://javabin.meetup.com/) i Norge. Se også java.no (http://java.no/) for mer informasjon om javaBin.

Upcoming events (2)

Microsoft Azure Loves Java

Habitat

javaBin Trondheim ønsker å invitere deg til vårt sommermøte!
Denne gangen vil Karl Syvert Løland presentere "Microsoft Azure Loves Java".
Vi vil også servere mat og drikke, så dette blir en flott mulighet til å slappe av og mingle med likesinnede.

Agenda:
17:00 - 17:30: Mat og mingling
17:30 - 18:30: Presentasjon: Microsoft Azure Loves Java
18:30 - 19:00: Mingling og diskusjoner for de som ønsker

Presentasjon:
One of the most prominent myths that are hard to kill about Microsoft Azure is that it only plays well with C# and dotnet. This is a myth I want to help to bust! Microsoft has heavily increased support for other languages over the last few years, and Java is one of them. In the recent releases of the unified Azure SDK, Java can use Azure services through its SDK just as much as C# can. In this talk, I will go through some basics of Azure SDK using Java and show how to use and deploy Java code to some PaaS and Serverless services that support Java. So let us have a look together at how Java can be used to create cloud-native solutions on Microsoft Azure. It might amaze you how much that does work out of the box with Java on Microsoft Azure!

Speaker bio - Karl Syvert Løland
Karl Løland er styremedlem i javaBin, og har vært interim leder av javaBin Sørlandet i noen år. Han har i de siste årene jobbet som Azure evangelist og holdt foredrag rundt om i skandinavia. Han er MCT sertifisert og holder en del kurs innen Microsoft Azure ved siden av sin daglige jobb.

Infrastruktur som kode med Pulumi

Habitat

javaBin Trondheim sparker høsten i gang, med Lars Aaberg som presenterer "Infrastruktur som kode med Pulumi".
Vi vil også servere mat og drikke, så dette blir en flott mulighet til å slappe av og mingle med likesinnede.

Agenda:
17:00 - 17:30: Mat og mingling
17:30 - 18:30: Presentasjon: Infrastruktur som kode med Pulumi
18:30 - 19:00: Mingling og diskusjoner for de som ønsker

Presentasjon:
Infrastruktur som kode (IaC) er prosessen med å provisjonere hele infrastrukturen på "serverrommet" ved hjelp at kode som kan sjekkes inn og versjonsstyres. Koden kan være både skript og deklarasjonsfiler (yaml, json ol.).
Med IaC er det mulig å provisjonere identisk miljø hver gang og lettere å endre konfigurasjonen. I tillegg er koden også en god dokumentasjon på hele infrastrukturen.
Lars Aaberg vil vise hvordan man ved hjelp av Pulumi og Java kan definere deklarativ infrastruktur som kode på en måte som er typesafe og gøy, og gir full utnyttelse av din Java IDE.

Speaker bio - Lars Aaberg
Lars startet som utvikler i 2004, og har siden 2012 vært ansatt i Sonat. Han har hatt flere ulike roller i en rekke ulike IT-prosjekt, både som utvikler, Tech Lead, Arkitekt og Team Lead. Selv om han til dagen jobber mest med teknologi oppfunnet av Microsoft, har han adskillige år bak seg med Java-erfaring.

Past events (67)

Not your everyday Kotlin

Habitat

Find us also at