• En ny tid: Hvordan flytter vi fokuset fra usikkerhet til utvikling?

  Intro
  Debatten om mangel på folk har stilnet. Vi er på vei inn i en ny tid, hvor prisvekst og resesjonsspøkelset preger samfunnsdebatten. Hvordan påvirker usikkerheten oss, og kan vi bruke det til noe positivt?

  Del 2: En ny tid: Hvordan flytter vi fokuset fra usikkerhet til utvikling?

  Dette er del 2 i frokostmøteserien om hvordan man tiltrekker seg, beholder og utvikler flinke folk. I del 1 av serien var rekordlav arbeidsledighet og ressursknapphet situasjonsbildet i alle bransjer. På få måneder har dette snudd, og ved inngangen til 2023 er mange usikre på om man blir flere eller færre ansatte i løpet av året.
  Med dette taktskiftet som bakteppe, inviterer vi til innlegg og diskusjon om hvordan vi beholder og utvikler folk i usikre tider. Hvilke utfordringer ser vi, og hvordan kan vi flytte fokuset fra usikkerhet til utvikling?

  Program
  08:30: Vi serverer frokost 🥐☕
  09:00: Programmet starter
  Del 1) Sofaprat med Marit Collin, adm dir i Kantega, og Thale Solberg, adm dir i Q-Free.

  • Hvordan ser markedssituasjonen og fremtiden ut?
  • Hvordan vil vi merke endringene?
  • Hva gjør dere/fokuserer dere på i møte med prisvekst etc som påvirker både virksomheter og privatpersoner?
  • Spørsmål fra salen

  Del 2) Hva gjør vi for å beholde og utvikle folkene våre? Og hvorfor tror vi det står seg i både gode og usikre tider?

  Kantega: Kultur bygges i motvind

  • Eiermodell.
  • Kultur, leveregler og ledelsesfilosofi.

  Q-Free: Tentativt

  • Tettere på ansatte (live-medarbeiderundersøkelser)
  • Ledelsesfilosofi.

  10:30: Programmet er ferdig. Takk for besøket!

  Vi avslutter med en god og matnyttig plenumsdiskusjon. Velkommen! 🤗