Skip to content

What we’re about

Hei.

Denne gruppen er for folk som har lyst til å lage noe.

Gruppen har en tett tilknytning til www.kroloftet.no og har derfor tilgang til verksteder, både keramikk, treverksted, sveis og metall, møbeltapetsering, cnc og laser samt muligheter for sosiale samlinger. Vi har også en A3 printer, manuell papirkutter, en Cameo mønsterkutter og muligheter for å kutte papir/vinyl i størrelsesorden 125X250cm på cnc maskinen med kniv.

Vi har i tillegg også et mindre antall loddebolter og muligheter for workshops innen elektronikk etc.

Hvem som helst av medlemmene kan foreslå/arrangere meetups og inntil videre stiller Kroloftet med gratis lokaler. Dette gjelder i utgangspunktet kortvarige workshops og er avhengig av at lokalene ikke er i bruk på ønsket tidspunkt.

Hovedgruppen for Kroloftet er www.meetup.com/Kroloftet. 

Jeg har foreløpig ikke funnet noen god måte å kryssdele events på mellom gruppene så om du melder deg inn på Kroloftets gruppe også så får du alltid relevant informasjon.

Peter


Hi.

This meetup is for people who wants to make stuff.

This group has a close connection with www.kroloftet.no and has by default access to a lot of different workshops. This includes ceramics, wood, welding and metal, upholstery, cnc and lasercutting and in addition to this we have the opportunities for social gatherings. I almost forgot to mention that we also have an A3 printer, manual papercutter, a Cameo patterncutter and abilities to cut paper/cardboard/vinyl/textiles on the cnc machine with a knife. The cnc machine has a working area of 125X250cm.

We also have a limited number of soldering irons and possibilities of hosting electronic workshops.

Anyone of the members can suggest/host events and for now Kroloftet will provide the venue for free. This applies to workshop with a limited duration and is subject to the availability the space needed.

The main meetup group for Kroloftet is www.meetup.com/Kroloftet.

I haven't found a good way, so far, to crosshare events between the groups so if you join Kroloftets meetup as well you'll be sure to get all the information about upcoming events.

Peter