Skip to content

What we’re about

Niekomercyjne spotkania front-endowe typu meetup, organizowane przez społeczność dla społeczności w w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Szczecinie.

Na każdym meet.js można liczyć na kilka prelekcji na tematy webowo-front-endowe (JS, CSS, HTML etc.). Każda z nich trwa 30-40 minut. Duży nacisk kładziemy na Q&A po danym speechu. Spikerami jesteśmy my sami - developerzy. Tylko od specjalistów można dowiedzieć się najwięcej. Każdy może przemawiać na meet.js - wystarczy się zgłosić! Zabawa i cenne doświadczenie gwarantowane!