What we're about

Formularz do zgłaszania książek: https://goo.gl/forms/SvijjJbBWWfdAeI33

JAK TO DZIAŁA, CZYLI NA CZYM POLEGA FORMUŁA AGILE BOOK CLUBU:

Nie musisz samodzielnie przeczytać omawianej książki aby przyjść na nasze spotkanie!

Agile Book Club jest właśnie dla osób które interesują się książkam z agileowych tematów jednak trudno jest im znaleźć czas i determinację żeby je przeczytać.

Jako uczestnik przychodzisz na nasze spotkanie, dostajesz mind mapę/notatkę graficzną z książki która w tym miesiącu omawiana oraz dyskutujesz z innymi uczestnikami o książce i "życiowych" sytuacja związanych z omawianą książką (np podczas omawiania książki: learning3.0 dyskutowaliśmy o tym jak sami się uczymy).

Podsumowanie spotkanie #2 Servant Leader: https://drive.google.com/open?id=1sz0OS2da2... (https://drive.google.com/open?id=1sz0OS2da2SnEGS9HTlA0TlifKgscFYhy)

Podsumowanie spotkania #3 Crucial Conversations: https://drive.google.com/open?id=1aCAgJr3YR... (https://drive.google.com/open?id=1aCAgJr3YRqV3njclPdUHOfYiFYyyZM0F)

-------------------------------------------------------------------------------------

Agile book club to Warszawska społeczność która cyklicznie spotyka się aby omawiać, dyskutować i komentować książki związane z tematami scruma, agile’a, zwinnego tworzenia produktów i nowoczesnego zarządzania.

Wartością która dajemy uczestnikom naszych spotkań jest możliwość krytycznego spojrzenia na koncepcje opisane w omawianych książkach poprzez dyskutowanie ich z innymi praktykami „zwinności”. Przychodząc na nasze spotkania dostajesz to samo i więcej niż gdybys sam przeczytał omawiana książkę.

Zapraszamy osoby chętnie do słuchania i omawiania jak i prezentowania książek.

Past events (26)

[online] Agile Book Club #24: Everyone is a Change Agent
[online] Agile Book Club #23: Thinking in System

Online event

[online] Agile Book Club #22: Fearless Organization

Online event

[online] Agile Book Club #21: Pułapki myślenia

Online event

Photos (37)