Skip to content

What we’re about

Massage, contact, touch, mindfulness meetups for men / voor mannen.
Meetups in o.a. Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Den Haag, Zwolle.
English below - Nederlands:
Aanraking is een onmisbare vorm van contact met een diepgaand positief effect op ons lichaam en geest. Maar misschien zijn we soms wat onzeker over aanraken of aangeraakt worden. Onze meetups bieden mannen de gelegenheid om vertrouwd te raken met allerlei vormen van contact en aanraking in een ontspannen, veilige en speelse omgeving. Iedereen die zich grotendeels identificeert als man is van harte welkom. Jouw seksuele geaardheid, achtergrond en leeftijd speelt geen enkele rol. Het doel is om een diepere verbinding met je eigen gevoelswereld en met anderen te bereiken. Er zijn regelmatige meetups rond thema's als massage, yoga, beweging, aanraking, tantra, mindfulness, seksualiteit, playfight, love circles en meer. 

Deelname en annulering
Je kunt aan een bijeenkomst deelnemen door op "Attend" te klikken. Je staat dan direct op de deelnamelijst. Je kunt dit ongedaan maken door op "Edit RSVP" te klikken. Soms moet tevoren betaald worden of is er een andere wijze van registratie van je deelname. Dit staat dan bij het event vermeld. 
Kun je niet deelnemen? Meld je dan bijtijds af via "Edit RSVP". Voor annulering van deelname gelden tot twee dagen tevoren gelden geen annuleringskosten. Meld je je korter dan 48 uur tevoren af, dan worden 50% annuleringskosten in rekening gebracht. Meld je op de dag zelf af of kom je niet opdagen, dan wordt het volledige bedrag (100%) in rekening gebracht.

English speaking participants are welcome for most meetups.
Meetups in Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Den Haag, Zwolle.
Touch is an essential form of contact that has a profoundly positive effect on our body and mind. However, we sometimes feel insecure about touching or being touched. Our meetups offer men the opportunity to explore touch and contact in various forms in a safe, relaxed and playful environment. Everybody who identifies mostly as male is very welcome. Your sexual orientation, background or age does not matter. The goal is to establish a deeper contact with yourself and others. There are regular meetups about massage, yoga, movement, touch, tantra, mindfulness, sexuality, playfight, love circles and more.

Participation and cancellation
You can join a meeting by clicking "Attend". You will then be directly on the participation list. You can undo this by clicking "Edit RSVP". Sometimes you have to pay in advance or there is another way of restering your participation. This is then stated at the event.
Can't participate? Then unsubscribe early via "Edit RSVP". There is no cancellation fee for cancellation of participation up to two days in advance. If you cancel less than 48 hours in advance, a 50% cancellation fee will be charged. If you cancel on the day or if you do not show up, the full amount (100%) will be charged.