Skip to content

What we’re about

Deze meetup heeft focus op Microsoft's security technologie en de meetups zijn bedoeld om ervaring en kennis te delen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere Microsoft Defender, Microsoft Azure, Entra ID, Microsoft Purview, Microsoft Sentinel, Microsoft Intune, en meer.

De sessies zijn eigenlijk altijd in het Nederlands op een enkele gastspreker na (dan kondigen we vooraf aan welke andere taal het is). De bijeenkomsten worden overal in Nederland gehouden, afhankelijk van waar de sponsor zit.

Wil je een ruimte aanbieden waar we bij elkaar mogen komen? Neem dan contact met ons op. We zijn altijd op zoek naar nieuwe locaties! Bedankt.

Wil je graag spreker zijn op de meetup? Dien dan hier je sessie in, en dan hopen we je zo snel mogelijk op het podium te zien.

Jeroen, Koos, Maarten, Myron & Rhesa

Gedragscode

De Dutch Microsoft Security Meetup streeft ernaar een inclusieve en respectvolle omgeving te bieden waar leden kunnen leren, delen en netwerken. We moedigen open communicatie en samenwerking aan om een positieve en waardevolle ervaring voor alle deelnemers te waarborgen.

1. Respecteer elkaar
We verwachten van alle leden dat ze elkaar met respect behandelen, ongeacht achtergrond, ervaringsniveau, geslacht, leeftijd, etniciteit, religie of andere persoonlijke kenmerken. Respecteer de meningen en ideeën van anderen, zelfs als ze verschillen van de jouwe.

2. Veilige omgeving
Creëer een veilige en inclusieve omgeving voor iedereen. Elk lid moet zich comfortabel voelen om vragen te stellen, ideeën te delen en deel te nemen aan discussies zonder angst voor negatieve repercussies.

3. Geen discriminatie of intimidatie
Discriminatie, intimidatie en pesten worden niet getolereerd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, opmerkingen, gebaren, beelden of gedrag dat een bedreiging vormt voor de veiligheid of het welzijn van anderen.

4. Handhaving
De organisatoren behouden zich het recht voor om passende maatregelen te nemen tegen leden die de gedragscode schenden, variërend van waarschuwingen tot uitsluiting van de meetup. Mocht je getuige zijn van of worden geconfronteerd met ongewenst gedrag, meld dit dan onmiddellijk aan de organisatoren van de meetup.

Dank je wel voor het naleven van deze gedragscode en het bijdragen aan een positieve en inclusieve community.

Upcoming events (4)

See all