Skip to content

What we’re about

Welcome to Stockholm hiking & outdoors group.
Walking, hiking, trekking, camping, city walks, etc. Let's get out together, meet new friends, walk and enjoy nature!  Our meetup site is: http://join.naturen.se

If you want to join us read carefully the following section:

Answer the 3 provided questions when joining.

Upload a picture of you so that we can recognize each other. It is important that we can clearly see you in the picture. Please don´t upload a picture of a dog in front of you or a family photo. We organizers need to clearly be able to see your face so that we know who we are waiting for and who showed up.

Please understand the profile and the profile picture of you for the group wont be the same as the general profile for meetup.com, this can be confusing. For more clarity it´s easier to go to the desktop version of the site. The mobile version and the app does not show all features.

After you have been approved, log in to the group and find your profile: http://www.meetup.com/naturen/profile/

 Click "edit profile" and find the part that says "introduction". Write a few lines as an introduction. All members of the group will be able to read this text so please don't just write "Hello", "From India" or "Student". At least 10 words.

This text will show up beneath you face if you attend a meetup and it is nice to see and be able to remember who you are. At some point we might spend a night at a campsite or cook a meal together so a short introduction is helpful to know the people that will join our meetups.

(This is the only indication we have that you've read this text and understand what's required of you as a member.)

Last, sorry we don´t accept members who only are here for a brief period and just want to join one activity.


Our hikes are usually on weekends and you have to be an active member of the group, ie. attend an event at least once every 6 months or you'll be automatically removed from the group. Please keep your RSVP current. 2 no shows and you'll be removed from the group. If you are only visiting Stockholm for a few days then this group might not be for you. We want active people that joins the meetup and also organize meetups.

We approve new members once every 2 weeks.

In addition, please provide a valid email in your profile. Any account without an email address will be removed as we have no way of contacting you.


Välkommen till Stockholm Hiking & Outdoors grupp.
Vildmarksvandringar, camping, friluftsliv, stadsvandringar, mm. Träffa nya vänner och njut av naturen!  Vår meetup webbplats finner du här: http://join.naturen.se

Om du vill gå med i vår grupp, ​​läsa noga följande avsnitt:

Svara på de tre frågor som ställs när du skickar din ansökan.

Ladda upp en bild på dig så att vi kan känna igen varandra. Det är viktigt att vi tydligt kan se dig på bilden. Ladda inte upp en bilder med en hund framför dig,  ett familjefoto eller en tecknad bild. Vi arrangörer måste tydligt kunna se ditt ansikte så att vi vet vem vi väntar på och vilka som dök upp.

Det kan verka otydligt men den generella meetup profilen och profilbilden på dig för gruppen är inte densamma och man kan ladda upp olika bilder till olika grupper. För att lättare förstå hur meetup.com fungerar så besöker man med fördel desktop version av webbplatsen. Den mobila versionen och appen visar inte alla funktioner.

När du har godkänts, logga på gruppen och titta på din profil: http://www.meetup.com/naturen/profile/

 Klicka på "edit profile" och hitta den del som säger "introduction". Skriv där några rader om dig själv. Alla medlemmar i gruppen kommer att kunna läsa denna text (även i appen) så skriv inte bara "Hej", "Från Indien" eller "Student". Minst 10 ord.

Denna text kommer att dyka upp under du träffar som du deltar i och det är trevligt att se och kunna komma ihåg vem du är. Vid någon tidpunkt vi kommer vi kanske tillbringa en natt på en tältplats eller laga en måltid tillsammans över öppen eld så, det är då den korta introduktionen är ett bra verktyg för alla andra medlemmar så att man snabbt har något att tala om och sedan för att kunna minnas vem det var man talade med.

(Detta är den enda indikationen vi har att du har läst den här texten och förstår vad som krävs av dig som medlem.)


Slutligen accepterar vi inte medlemmar som bara är här under en kort period och bara vill delta i en aktivitet.


Våra vandringar är oftast på helgerna och du måste vara en aktiv medlem i gruppen, det vill säga. delta i ett evenemang minst en gång var 6 månader annars kommer du automatiskt att tas bort från gruppen. Vänligen håll din RSVP aktuell. Om du två gånger inte dyker upp, trots att du har anmält dig kommer att tas bort från gruppen. Vi vill ha aktiva medlemmar och gärna fler organisatörer.

Vi godkänner nya medlemmar en gång var 2 veckor.

Dessutom kan du ange en giltig e-post i din profil. Varje konto utan en e-postadress kommer att tas bort eftersom vi har ingen möjlighet att kontakta dig