NNUG @ TDC Community Week 2021

Details

Agenda
========

14:00 Velkommen og enkel servering

14:05 Per Kristian Holltrø, Sticos - "Elon's 5 Engineering Principles"

Hva har biler, raketter og programvare til felles? Vi ser på Elon Musk sin 5-steg prosess for vellykket utvikling og hvordan vi kan effektivisere programvareutvikling.

14:30 Ulrik Myrvold, Bouvet - "Fra ASP.NET til serverless på AWS"

Høsten 2019 deployet Ulrik sin første lambda-funksjon i AWS, en plattform han tidligere bare hadde hørt om. Ett og et halvt år senere ser han tilbake på et prosjekt som har levert et eventdrevet distribuert system for behandling av elektroniske søknader - helt og holdent bygget på serverless-teknologi.
I foredraget snakker han om sine opplevelser i overgangen fra tradisjonell til serverless utvikling, og han forteller litt om AWS-tjenestene de har benyttet for å realisere løsningen.

15:00 Torbjørn Kvåle, Bouvet - "Altinn 3 – Hvordan lages egentlig altinnskjemaer i 2021?"

Er du frustrert over dårlige offentlige skjemaer eller tilfeldigvis trenger en skjemaplattform? Nå har du sjansen til å fikse det selv da altinn 3 er åpen kildekode! Vi ser på hvordan du ved hjelp av .NET core, enkel JSON-konfigurasjon og en Kubernetes-plattform i bunn kan lage og rulle ut skjemaer lett som en plett.

15:30 Johan Ludvig Brattås, Capgemini - "Data platform in Azure"

Merging the traditional data warehouse and data lake, the data lakehouse architecture launched by Databricks in 2020 offers a fast, scalable and flexible solution based on open source components. At the core is the Delta lake format. How can this be built on Azure?

16:30 Magnus Karlsen, Capgemini - Nytt i C#"

Programmeringsspråket C# forbedres årlig. Dette tillater deg som utvikler å skrive enklere og mer effektiv kode, men det kan være vanskelig å holde seg oppdatert på alle de nye mulighetene. I dette foredraget gir Magnus Karlsen deg en innføring i de siste års forbedringer i C#, i tillegg til noen sammenligninger med de tidligste versjonene av C#.

17:30 Pizza, forfriskninger og mingling