Next Meetup

Maritim sommeravslutning i skyen
Vi samles på Digs torsdag 21/6 til en siste meetup før sommeren. Kvelden starter med mingling, mat og drikke klokka 17:30, deretter går vi i gang med kveldens program: Først ut er Andreas Ravnestad, Norconsult Informasjonssystemer/Fundator: "Arkitektur for et maskinlært maritimt varslingssystem i skyen" Maskinlæring er kult og sånn, men hvordan kan man egentlig deploye den nytrente modellen sin og integrere den med en eksisterende teknologistack i skyen? Vi ser på hvordan vi bygde en fleksibel arkitektur med Azure Service Bus, Azure CosmosDB, Azure App Services og SignalR for deployment av maskinlærte modeller i et maritimt varslingssystem basert på AIS. -----PAUSE----- Etter en liten pause fortsetter vi med Anders E Aabakken, Norconsult Informasjonssystemer/Fundator: "Management og deployment av Azure Web Apps, WebJobs og Functions med VSTS og Kudu" Hva skal til for å sette opp CI/CD ved bruk av Visual Studio Team Services (VSTS), og hva er det egelig som skjuler seg bak KUDU og scm? Vi ser nærmere på hvordan dette kan benyttes i praksis og hvilke muligheter det gir. Kveldens møte er sponset av Norconsult Informasjonssystemer og Trondheim Developer Conference. Velkommen! PS! Vi vil til slutt benytte anledningen til å minne om at fristen for å levere forslag til foredrag på Trondheim Developer Conference 2018 snart går ut. Du kan levere ditt bidrag på https://submitit.trondheimdc.no/#submissions innen 10. juni!

Digs

Olav Tryggvasons gate 30 · Trondheim

What we're about

Norwegian .NET User Group - NNUG - er en uavhengig brukergruppe for utviklere som jobber med Microsofts .NET teknologier. Formålet med NNUG er å utveksle erfaringer om .NET, gi råd og fokusere på best practises. Målgruppen for NNUG er utviklere og arkitekter.

NNUG er representert med avdelinger over hele landet:

NNUG Online (http://nnug.no/Online-Moter/)
NNUG Oslo (http://oslo.nnug.no/)
NNUG Bergen (http://bergen.nnug.no/)
NNUG Stavanger (http://nnug.no/Avdelinger/Stavanger/)
NNUG Haugesund (http://nnug.no/Avdelinger/Haugesund/)
NNUG Kristiansand (http://nnug.no/Avdelinger/Kristiansand/)
NNUG Trondheim (http://trondheim.nnug.no/)
NNUG Vestfold (http://vestfold.nnug.no/)

Er det ingen lokalavdeling der du bor? Hvorfor ikke starte en ny avdeling? Les mer om hva som skal til (http://nnug.no/Om-NNUG/Starte-ny-avdeling/), og hva som forventes.

Members (542)

Photos (49)

Find us also at