Skip to content

What we’re about

Online Tuesday is een event dat elke tweede dinsdag van de maand in Amsterdam wordt gehouden. Tijdens deze avond behandelen we een specifiek online marketing thema waarbij we verschillende sprekers over dit onderwerp aan het woord laten. Hierbij proberen we altijd dichtbij te blijven en het een avond te maken die toegankelijk is en altijd weer verrast. Bij ons niet de usual suspects maar verrassende sprekers die bij ons een podium krijgen!

```
Online Tuesday is an event held every second Tuesday of the month in Amsterdam. During this evening we will discuss a specific online marketing theme in which we will let various speakers speak on this subject. We always try to stay close and make it an evening that is accessible and always surprises. Not the usual suspects with us, but surprising speakers who get a stage with us.
```

we don’t look ahead, we look around us.
Online tuesday is voor online professionals en adverteerders die graag met hun vak bezig zijn en zich graag laten verrassen en van gedachten willen wisselen met hun collega’s.
De presentaties beginnen om 19:30 en vanaf 21:15 gaat de borrel van start. De perfecte gelegenheid om te netwerken.

```
Online tuesday is for professionals and advertisers who like to be busy with their profession and like to be surprised and exchange ideas with their colleagues.
```