Skip to content

What we’re about

Group for open data activists in Latvia who are interested in promoting open data principles and providing easier access to Latvian government and other public data sources. Civic hackers, journalists, lawyers and others are welcome :)

Latvijas atvērto datu entuziastu grupa, kas ir ieinteresēta atvērto datu principu popularizēšanā un vieglākas pieejas nodrošināšanā Latvijas publiskā sektora un citiem publiskajiem datu avotiem. Aicināti programmētāji, žurnālisti, juristi un citi :)

Ievads par to, kas ir atvērtie dati.

Atvērto datu entuziastus lūdzu pievienoties arī Open Data Latvia diskusiju grupai.