What we're about

Group for open data activists in Latvia who are interested in promoting open data principles and providing easier access to Latvian government and other public data sources. Civic hackers, journalists, lawyers and others are welcome :)

Latvijas atvērto datu entuziastu grupa, kas ir ieinteresēta atvērto datu principu popularizēšanā un vieglākas pieejas nodrošināšanā Latvijas publiskā sektora un citiem publiskajiem datu avotiem. Aicināti programmētāji, žurnālisti, juristi un citi :)

Ievads par to, kas ir atvērtie dati (http://opendata.lv/2011/08/05/kas-ir-open-data/).

Atvērto datu entuziastus lūdzu pievienoties arī Open Data Latvia diskusiju grupai (https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/opendata_lv).

Past events (10)

Atvērto datu diena 2018

Needs a location

Atvērto datu hakatons

Needs a location

Datu hakatons

Needs a location

Open Data Day Hackathon - Datu žurnālistikas hakatons

Needs a location

Photos (15)