What we're about

OWASP - Open Web Application Security Project is non-profit organization focused on improving the security of software. Our mission is to make software security visible, so that individuals and organizations worldwide can make informed decisions about true software security risks. We are open to anyone interested in learning more about software security.

Upcoming events (1)

26.III - OWASP w Klubie Informatyka

Gmach Elektrotechniki

OWASP zostało zaproszone na spotkanie Klubu Informatyka, które odbędzie się w Dużej Auli Gmachu Elektrotechniki Politechniki Warszawskiej. Spotkanie ma charakter otwarty i udział jest bezpłatny - zapraszamy! Podczas spotkania wygłoszone zostaną dwie prezentacje: 1) Bezpieczna cyberprzestrzeń? - Grzegorz Cenkier Grzegorz pokaże na przykładach czy prawo nas chroni w cyberprzestrzeni i jakie narzędzia nie są już w pełni skuteczne w ochronie naszej prywatności. Będzie też szersze omówienie Ustawy o Cyberbezpieczeństwie. 2) Bezpieczeństwo aplikacji w świecie IoT/IIoT - Michał Kurek W prezentacji zostanie omówiona specyfika rozwiązań IoT oraz IIoT, jak również wyzwania w zakresie bezpieczeństwa aplikacji w tych obszarach. Prezentacja będzie przeplatana opisem rzeczywistych case’ów z audytów bezpieczeństwa rozwiązań IoT/IIoT. Wskazane zostaną odniesienia do opracowań i zestawów najlepszych praktyk OWASP, dzięki którym będzie można znacząco ograniczyć ryzyka związane z wykorzystaniem aplikacji w środowiskach IoT/IIoT/. Profile prelegentów oraz szczegóły dotyczące spotkania na stronie: http://mazowsze.pti.org.pl/13,aktualnosci/article:302

Photos (37)