Past Meetups (14)

What we're about

Każda historia, z dobrym lub złym zakończeniem jest na wagę złota. Na każdym ze spotkań porozmawiamy o przynajmniej dwóch dostawcach chmury publicznej. Każde ze spotkań zakończymy otwartym panelem o technicznych aspektach dostawców chmury publicznej.

No marketing, no selling, no bullshit.

Members (1,199)

Photos (323)