Skip to content

What we’re about

#SEAVDUG är en User Group med fokus på Microsoft Azure Virtual Desktop och Windows 365 samt tekniker som relaterar till tjänsten.

Initialt kör vi virtuella möten, för att senare gå över till fysiskt och virtuellt.

Talare kommer vara en blandning av kunder, branschexperter och teknikpartners. Fokus är på svenskt innehåll, men vi kommer även ha internationella talare.

User gruppen skall främja den svenska AVD communityn, sprida kunskap, idéer och inspiration. Den skall dessutom skapa en plattform för de svenska partner- och tjänsteorganisationerna att nå ut till kunder och varandra.

Upcoming events (1)

See all