What we're about

Smidigbevegelsen har endret IT-Norge. Scrum-undervisning er en del av pensum på de fleste høgskoler og Regjeringen og DIFI jobber med å få på plass en smidigveileder.

Denne bevegelsen som startet i det små med Oslo XP meetup og Smidigkonferansen, ble organisert av engasjerte ildsjeler som ønsket å skape endring. Men selv om Smidig øker i omfang, så er vi ikke utlærte. Fortsatt har mange virksomheter utfordringer med organisering og ledelse av IT forvaltning og utvikling, såvel som tekniske praksiser.

Smidig Meetup ledes av Smidigkonferansen (smidig.no). Vi ønsker å skape en arena som er lett tilgjengelig hvor du kan møte andre engasjerte smidige evangelister. Velkommen er derfor hele det tverrfaglige teamet for å dele sine utfordringer og ideer.

Vi tar gjerne imot tips om gode foredrag.

Upcoming events (1)

Hvordan bygge kulturen som gjør at du får full effekt av å jobbe smidig!

I denne meetupen vil du høre fra Andrea Altier og Christina Kjær Seime, to meget erfarne og engasjerte smidigevangelister. Du vil få et innblikk i hva en smidig kultur er og hvorfor verdier er viktige hvis selskapet ditt ønsker å bli smidig. Du vil også se hvordan noen konkrete teknikker kan hjelpe deg å styrke verdiene og bygge kultur.

Past events (131)

Covid-19 som springbrett for tverrfaglig helsesatsing

Online event

Photos (253)

Find us also at