Next Meetup

Systemtenkning: Vi spiller ølspillet!
NB: Begrenset antall plasser! Systemtenkning er på mange måter det motsatte av silotenkning. Med Smidig vil vi jo adressere ende-til-ende prosessene og forsøke i størst mulig grad å løse problemene i tett tverrfaglighet, med en solid forståelse av behovet til brukerne. Dette er lett å si og viser seg uhyre vanskelig å få til i praksis. Beer Game er et spill hvor man simulerer en logistikkprosess (supply chain) for øl. Beer Game ble opprinnelig skapt på 1960-tallet av Jay Forrester fra MIT som et spill for å studere systemdynamikk (hvordan struktur påvirker menneskers beslutninger). Workshopen gir gjennom spillet en introduksjon til systemtenking og systemarketyper (typiske mønstre som går igjen i systemer). Det tydeliggjør hva som skjer når man ikke kan se og påvirke systemet i sin helhet, men bare ha kontroll på deler. Stor takk til Mario Ek Aparicio i Miles, som tar seg tid til å lede denne midt i pappapermisjonen!

The Scotsman

Karl Johans g 17, 0159 Oslo · Oslo

What we're about

Smidigbevegelsen har endret IT-Norge. Scrum-undervisning er en del av pensum på de fleste høgskoler og Regjeringen og DIFI jobber med å få på plass en smidigveileder.

Denne bevegelsen som startet i det små med Oslo XP meetup og Smidigkonferansen, ble organisert av engasjerte ildsjeler som ønsket å skape endring. Men selv om Smidig øker i omfang, så er vi ikke utlærte. Fortsatt har mange virksomheter utfordringer med organisering og ledelse av IT forvaltning og utvikling, såvel som tekniske praksiser.

Smidig Meetup ledes av Smidigkonferansen (smidig.no). Vi ønsker å skape en arena som er lett tilgjengelig hvor du kan møte andre engasjerte smidige evangelister. Velkommen er derfor hele det tverrfaglige teamet for å dele sine utfordringer og ideer.

Vi tar gjerne imot tips om gode foredrag.

Members (2,183)

Photos (210)

Find us also at