Skip to content
This event was canceled

Enterprise og Buisness Agility 🤓❤️ + Generalforsamling 🗳

Photo of Leyan Salih
Hosted By
Leyan S.
Enterprise og Buisness Agility 🤓❤️ + Generalforsamling 🗳

Details

Hva er Enterprise Agility? Hva er Business Agility?

De fleste organisasjoner er ikke rigget for å reagere på dagens uforutsigbare marked, de blir derfor fort irrelevante og lite konkurransedyktige. Endring krever arbeid med mennesker og kultur over tid, og løses ikke kun gjennom å flytte bokser i et organisasjonskart. I denne meetupen snakker vi om Enterprise agility: hva er det vi egentlig mener og hvorfor er det så aktuelt nå? Vi starter med en kort intro av ulike tilnærminger før RiksTV deler hvordan de har blitt en av få norske selskaper som har fått til et agilt arbeidssett og holdninger i hele organisasjonen.

Generalforsamling:

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 2.3.20.
Full saksliste skal foreligge 9.3.20.

Bak Smidig.no og Meetupene står mange frivillige som blir godt kjent på tvers av selskaper og sektorer, og vi vil gjerne ha fler med oss for å styrke arbeidet. Dersom du har deltatt på et av våre betalbare arrangement de siste to år, er du derfor velkommen til å stille på møtet!

Du får stemmerett ved å sende mail til kontakt@smidig.no innen 2. mars 2020.

Photo of Smidig Meetup group
Smidig Meetup
See more events