What we're about

Grupa WGUiSW.org została założona w maju 2008 roku. Początkowo zajmowaliśmy się systemami Windows ale bardzo szybko tematyka spotkań rozszerzyła się. Dziś Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows (WGUiSW) skupia wszystkich użytkowników zajmujących się szeroko pojętymi technologiami Microsoft.

Skupiamy się na tematach dotyczących Azure, Microsoft 365, szeroko pojętego bezpieczeństwa rozwiązań Microsoft oraz produktów wspierających i integrujących architektury IT.

W trakcie spotkań przewidziany jest czas na dyskusje techniczne ale nie tylko… :)

Sesje prowadzone są przez członków społeczności, zaproszonych specjalistów, administratorów i inżynierów systemowych oraz osoby z tytułami certyfikowanymi.

Grupa powstała w maju 2008 roku.

Upcoming events (1)

149. spotkanie WGUiSW - MICROSOFT POLSKA

Microsoft Polska

Szanowni!
4 kwietnia 2023 roku w siedzibie MICROSOFT POLSKA odbędzie się 149. spotkanie społeczności WGUiSW.org.

Gwarantujemy ciekawe sesje techniczne prowadzone przez znanych i lubianych Prelegentów. W agendzie odnajdziecie również sesje z serii Hobby oraz F&F - czyli wesołych sytuacji w IT oraz wpadek, których przecież mamy co nie miara.

W trakcie spotkania będą do wygrania niespodzianki podarowne przez FEITIAN.

Na pewno będzie ciekawie i jak zawsze wesoło :)

Spotkanie odbędzie się w formule stacjonarnej z opcjonalną transmisją online.

AGENDA SPOTKANIA
Za kierownicą WGUiSW – Paweł Pławiak

18:00 - 18:10 Powitanie | Paweł Pławiak
18:10 - 19:10 MDT & Windows 11 = dalej w formie? | Krystian Pruszczyk
19:10 - 19:25 Przerwa
19:25 - 20:10 MS Entra rewolucja czy ewolucja | Robert Przybylski
20:10 - 20:30 Przerwa
20:30 - 21:00 WGUiSW Hobby… prosto z Seattle | Dariusz Porowski
21:00 - 21:05 Przerwa
21:05 - 21:25 WGUiSW F&F | Mariusz Rybusiński

MIEJSCE SPOTKANIA:
Audytorium MICROSOFT POLSKA
al. Jerozolimskie 195A, Warszawa
https://goo.gl/maps/NxApkErpJBujrLH2A

REJESTRACJA
Wstęp na spotkanie jest bezpłatny ale OBOWIĄZKOWA jest rejestracja via www.wguisw.org.
Z uwagi na zasady wstępu do siedziby Microsoft Polska w profilu na www.wguisw.org należy w polu Name obowiązkowo podać imię i nazwisko.
Błędnie zarejestrowane osoby (samo imię, nick lub tylko nazwisko) mogę nie zostać wpuszczone do siedziby Microsoft Polska.

TRANSMISJA ONLINE
Link do spotkania online:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDIwODI1YWEtYmQzNy00ZDA2LTkxZTYtNGVhNWY2YmE1Nzkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f4505e29-462f-42da-9894-b2cc219345e1%22%2c%22Oid%22%3a%22748a2e30-be44-4739-900a-fbddd48f303b%22%7d
Uwaga: Sesje z cyklu WGUiSW F&F nie są transmitowane online.

KONTAKT
>>> [masked]
>>> http://www.facebook.com/wguisw.org
>>> http://www.wguisw.org

Past events (71)

148. spotkanie WGUiSW - MICROSOFT POLSKA

Microsoft Polska

Find us also at