What we're about

--------------------------------- PL ---------------------------------

Cześć i witaj w WordUp Warszawa #wpwaw!

WordUp Warszawa jest lokalną społecznością fanów WordPress.

Jesteśmy grupą tech geeków, profesjonalistów marketingu, przedsiębiorców, blogerów i po prostu użytkowników tego niesamowitego CMS.

Spotykamy się aby rozmawiać o WordPress i najczęściej oferujemy trzy ścieżki: Ogólną, Biznesową i Programistyczną.

• Ogólna: Ta ścieżka jest dla nowicjuszów WordPress którzy chcą nauczyć się podstaw, najczęściej nieprogramistyczne tematy, związane z podstawami administracji i konfiguracji WordPress.

• Biznesowa: Ta ścieżka jest dla wszystkich osób zaangażowanych w marketing i rozwój biznesu opartego na WordPress, najczęściej nieprogramistyczne tematy, związane z biznesem, marketingiem i przedsiębiorczymi studiami przypadków.

• Programistyczna: Ta ścieżka jest dla programistów WordPress i profesjonalistów IT zainteresowanych posłuchaniem o „mięsie”, najczęściej zaawansowane programistyczne tematy, kod, bezpieczeństwo, wydajność, wzorce, itp.

Jest to wspaniałe miejsce do dzielenia się pomysłami, technikami i poznawania innych miłośników WordPress.

Chcesz przeprowadzić prezentację? Skontaktuj się z nami :-)

I oczywiście Przyłącz się do nas!

--------------------------------- EN---------------------------------

Hi and welcome to WordUp Warsaw #wpwaw!

WordUp Warsaw is local community of WordPress fans.

We are a group of tech geeks, marketing professionals, business owners, bloggers and simply users of this amazing CMS.

We meet to talk about WordPress and usually offer three tracks:

• General: This track is for WordPress newcomers who want to learn more about basics, usually non-programming topics, related to basic WordPress administration and customization.

• Business: This track is for all people involved in marketing and business development activities based on WordPress, usually non-programming topics, related to business, marketing and entrepreneur case studies.

• Development: This track is for WordPress developers and IT professionals interested in hearing more about "the meat", usually advanced programming topics, code, security, performance, patterns, etc.

It is a great place to share ideas, techniques and meet other WordPress lovers.

Want to perform a talk? Contact us :-)

And of course Join us!

Past events (24)

WordUp Warszawa Panel dyskusyjny #Gutenberg

Online event

WordUp Workshop #1

HubHub Nowogrodzka Square

WordUp Warszawa #bloger 10.02.2020

HubHub Nowogrodzka Square

WordUp Warszawa #business

HubHub Nowogrodzka Square

Photos (29)

Find us also at