Skip to content

What we’re about

--------------------------------- PL ---------------------------------

Cześć i witaj w WordUp Warszawa #wpwaw!

WordUp Warszawa jest lokalną społecznością fanów WordPress.

Jesteśmy grupą tech geeków, profesjonalistów marketingu, przedsiębiorców, blogerów i po prostu użytkowników tego niesamowitego CMS.

Spotykamy się aby rozmawiać o WordPress i najczęściej oferujemy trzy ścieżki: Ogólną, Biznesową i Programistyczną.

• Ogólna: Ta ścieżka jest dla nowicjuszów WordPress którzy chcą nauczyć się podstaw, najczęściej nieprogramistyczne tematy, związane z podstawami administracji i konfiguracji WordPress.

• Biznesowa: Ta ścieżka jest dla wszystkich osób zaangażowanych w marketing i rozwój biznesu opartego na WordPress, najczęściej nieprogramistyczne tematy, związane z biznesem, marketingiem i przedsiębiorczymi studiami przypadków.

• Programistyczna: Ta ścieżka jest dla programistów WordPress i profesjonalistów IT zainteresowanych posłuchaniem o „mięsie”, najczęściej zaawansowane programistyczne tematy, kod, bezpieczeństwo, wydajność, wzorce, itp.

Jest to wspaniałe miejsce do dzielenia się pomysłami, technikami i poznawania innych miłośników WordPress.

Chcesz przeprowadzić prezentację? Skontaktuj się z nami :-)

I oczywiście Przyłącz się do nas!

--------------------------------- EN---------------------------------

Hi and welcome to WordUp Warsaw #wpwaw! 

WordUp Warsaw is local community of WordPress fans. 

We are a group of tech geeks, marketing professionals, business owners, bloggers and simply users of this amazing CMS. 

We meet to talk about WordPress and usually offer three tracks:

General: This track is for WordPress newcomers who want to learn more about basics, usually non-programming topics, related to basic WordPress administration and customization. 

• Business: This track is for all people involved in marketing and business development activities based on WordPress, usually non-programming topics, related to business, marketing and entrepreneur case studies. 

Development: This track is for WordPress developers and IT professionals interested in hearing more about "the meat", usually advanced programming topics, code, security, performance, patterns, etc.

It is a great place to share ideas, techniques and meet other WordPress lovers. 

Want to perform a talk? Contact us :-) 

And of course Join us!


WordPress Global Community Sponsors help fund WordPress Meetup groups and WordCamps around the world. Thank you to WordPress.com, WooCommerce, Jetpack, Nexcess, Bluehost, and Weglot, for their support!