Past Meetup

WordUp - Czy Już Wiosna 2016

This Meetup is past

69 people went

Google Campus

Ząbkowska 27/31 · Warsaw

How to find us

https://www.facebook.com/events/528121624015736/

Location image of event venue

Details

----------------------------------- PL ---------------------------------

Drodzy Fani WordPressa,

spotkanie będziemy organizowali na Google Campus (szczegóły poniżej). Prezentacje będą prowadzone w języku polskim, jednak całe wydarzenie jest wciąż okazją do networkingu w dowolnym języku.

!!! WAŻNE !!!

Aby zapisać się na wydarzenie, należy:

1) Założyć konto na stronie Google Campus w celu uzyskania darmowej karty wstępu: https://www.campus.co/warsaw/en/sign-up

2) Posiadać konto na Meetup z imieniem i nazwiskiem, wybrać "wybieram się".

Jest to niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i spełnienia polityk organizacji wydarzeń w Google Campus !!!

Agenda wydarzenia:

1) Rozpoczęcie – zapowiedź wprowadzająca

2) Underscores.me + CSS flexbox = tworzenie motywu w WordPressie (Grzesiek Durtan)

3) Tym razem startujemy z jedną prelekcją, po której nastąpi przerwa techniczna aby przebudować naszą salę w sesję Round Tables.

Formuła Round Tables jest bardzo popularna na konferencjach i polega na podzieleniu przestrzeni na kilka stref, gdzie w każdej ustawimy krzesełka w okrąg.

Dla każdej strefy dowolna osoba może zgłosić się z tematem przewodnim o którym chciała by porozmawiać. Pomocniczą listę tematów podamy na spotkaniu, jednak to Wy będziecie sami wybierali.

Taka osoba, która podejmie temat będzie facylitatorem (lub po polsku opiekunem merytorycznym), nie jest to osoba która będzie prowadziła monolog i wykład, więc bez obaw. To uczestnicy sesji będą stawiali pytania na które inni będą odpowiadali w formie otwartej dyskusji. Rola facylitatora ma polegać na zadbaniu, aby nie zbaczać z wybranego tematu i zaangażować osoby do dyskusji.

Każda sesja będzie trwała 20-30min i zrobimy tych sesji 2 lub 3. Ilość stref, czyli okręgów do ustalenia, planowaliśmy 3-4 strefy po 10 osób w każdej.

4) Zamknięcie

Jeżeli posiadasz i chcesz zaprezentować temat w obszarze Użytkownika lub Biznesowego zastosowania na to, bądź kolejne wydarzenia… Zapraszamy! Z przyjemnością posłuchamy Twojej opowieści!

Wszystkie powyższe prezentacje wciąż oczekują finalnego potwierdzenia.

Niemniej jednak… Zapraszamy do uczestnictwa w nadchodzącym wydarzeniu!

----------------------------------- EN --------------------------------

Dear WordPress Fans,

event will be held at Google Campus (venue details below). Yes, talks will be probably in Polish, however the whole event is still opportunity for a networking in any language.

!!! IMPORTANT !!!

In order to sign up for this event, you should:

1) Create account at Google Campus website to receive free entrance card: https://www.campus.co/warsaw/en/sign-up

2) Have a Meetup account with your first name and last name, then press "I am going" button.

Above process is necessary in order to assure safety and be compliant with Google Campus event organizing policy !!!

Agenda for this event:

1) Intro - Welcome speech.

2) Underscores.me + CSS flexbox = creating WordPress theme (Grzesiek Durtan)

3) Round Table.

4) Closing.

If you have any User or Business topics to share with us for this or for the next upcoming events... You are welcome! We would love to hear your stories!

All above talks are still waiting for final confirmation.

Nevertheless... Join us for the upcoming event!