What we're about

Wrocławska Grupa .Net jest inicjatywą pasjonatów technologii .NET z Wrocławia i okolic. Celem grupy jest pogłębienie szeroko pojętego rozwoju własnej osoby poprzez wymianę doświadczeń, zdobywanie nowej wiedzy jak i umocnienie tej już istniejącej związanej z technologiami firmy Microsoft. Spotkania grupy są otwarte dla wszystkich, bezpłatne i odbywają się raz w miesiącu. W ramach spotkań odbywają się prelekcje, dyskusje oraz warsztaty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przyłączenia się oraz brania aktywnego udziału w spotkaniach oraz dyskusjach!

Past events (145)

144th meeting of Wrocławska Grupa .NET ONLINE

Online event

143. spotkanie Wrocławskiej grupy .NET ONLINE

Online event

142. spotkanie Wrocławskiej grupy .NET ONLINE

Online event

141. spotkanie Wrocławskiej grupy .NET ONLINE

Online event

Photos (356)