What we're about

En användargrupp till för att medlemmarna ska kunna lära känna andra androidutvecklare, nybörjare som erfarna, lyssna på presentationer och koda tillsammans.

Past events (17)

Photos (20)

Find us also at