Skip to content

What we’re about

Nederlands: hieronder. 
Both meditation,  yoga and massage are ways to get in touch with yourself, to feel relaxed and calm. Your own body is our greatest gift and an important source of wisdom, the place where we come home. Experiencing peace, silence and peace within yourself helps you to become a happier person. You experience your own depth, your own compass, which gives you direction to your life. And you are more present in contact with others. 

This group is intended for initiatives focused on meditation, yoga, massage, touch, body awareness and other forms of mindfulness and wellbeing. Everyone is welcome, your gender, mother tongue, cultural background and sexual orientation play no role.

Nederlands:
Zowel meditatie, massage als yoga zijn manieren om in contact te komen met jezelf, met je lichaam, om je te ontspannen en je rustig te voelen. Je eigen lichaam is ons grootste geschenk en een belangrijke bron van wijsheid, de plek waar we thuis komen. Het ervaren van vrede, stilte en rust in jezelf helpt je om een gelukkiger mens te worden. Je ervaart je eigen diepte, je eigen kompas, die je richting geeft aan je leven. En in het contact met anderen ben je meer aanwezig.

Deze groep is bedoeld voor initiatieven gericht op meditatie, yoga, massage, aanraking, lichaamsbewustzijn en andere vormen van mindfulness en wellbeing. Iedereen is welkom, je gender / geslacht, moedertaal, culturele achtergrond en seksuele geaardheid spelen geen rol. 

Upcoming events (4+)

See all