What we're about

ENGLISH: BELOW. Zowel meditatie als yoga zijn manieren om in contact te komen met jezelf, met je lichaam, om je te ontspannen en je rustig te voelen. Je eigen lichaam is ons grootste geschenk en een belangrijke bron van wijsheid, de plek waar we thuis komen. Het ervaren van vrede, stilte en rust in jezelf helpt je om een gelukkiger mens te worden. Je ervaart je eigen diepte, je eigen kompas, die je richting geeft aan je leven. En in het contact met anderen ben je meer aanwezig.

Deze groep is bedoeld voor initiatieven gericht op meditatie, yoga, lichaamsbewustzijn en andere vormen van mindfulness en wellbeing. Iedereen is welkom, je geslacht, moedertaal, culturele achtergrond en geaardheid spelen geen rol.

English:

Both meditation and yoga are ways to get in touch with yourself, to feel relaxed and calm. Your own body is our greatest gift and an important source of wisdom, the place where we come home. Experiencing peace, silence and peace within yourself helps you to become a happier person. You experience your own depth, your own compass, which gives you direction to your life. And you are more present in contact with others.

This group is intended for initiatives focused on meditation, yoga, body awareness and other forms of mindfulness and wellbeing. Everyone is welcome, your gender, mother tongue, cultural background and orientation play no role.

Upcoming events (5)

Movement meditation - Online & Tienhoven

Online event

English: below.
De bewegingsmeditatie (zowel Nederlands- als Engelstalig) wordt begeleid door Tijs Breuer. Deze kan zowel online als ter plekke in Tienhoven worden bijgewoond. Aansluitend, om 20:45 uur delen we in een sharing circle hoe je je voelt. De meetup is gemengd (iedereen is welkom, mannen, vrouwen, alle leeftijden, wel of geen ervaring) en clothing-optional, je kunt dus zelf bepalen of je met shorts, legging, ondergoed of bloot deelneemt.

Wat is bewegingsmeditatie?
Meditatie door stil te zitten is best lastig voor de meeste mensen, omdat we gewend zijn om de hele dag blootgesteld te worden aan prikkels, terwijl je lichaam behoefte heeft aan beweging. Bewegingsmeditatie zorgt ervoor dat je snel je rust terugvindt en meer met je aandacht naar binnen gaat. Je maakt een innerlijke reis door een afwisseling van intensieve en subtiele beweging. Door de aandacht op je lichaam te richten, ervaar je wat er omgaat in jou. Lees meer:
https://www.neptunus-wellbeing.nl/bewegingsmeditatie/

Online deelname
Doe je vanaf thuis mee? Dat gaat eenvoudig via Zoom. Je installeert tevoren het programma (niet verplicht) en je plaatst je computer of telefoon voor je. Vijf minuten voor aanvang van de meetup klik je op de link hierboven. Zorg dat bij aanvang je camera en microfoon van je computer of telefoon aanstaat en jij zelf zichtbaar bent, anders voelt het voor anderen vervreemdend. De deelnemers op locatie komen niet in beeld.
Link naar Zoom Videomeeting:
https://us02web.zoom.us/j/8996586301?pwd=ekkxM2FMZ2ZkVWx3NVB3aVRWdVRjdz09
Meeting ID:[masked]
Passcode: Embodied

Deelname op locatie
Je kunt ook ter plekke deelnemen aan de meditatie, in huiselijke sfeer, in de woonkamer van Tijs. Je bent van harte welkom, maar laat tevoren weten dat je op locatie komt en dat je in goede gezondheid bent. We houden uiteraard gepaste afstand en houden ons aan de hygiëneregels (Covid-19). Er wordt koffie en thee geschonken.
Adres: Westbroekse Binnenweg 56a-c69; 3612 AJ Tienhoven (Ut).

Donatie
Vrijwillige bijdrage (€5 - € 10) wordt op prijs gesteld.
https://www.neptunus-wellbeing.nl/donaties/
https://www.paypal.me/neptunus

Vragen? Bel of sms Tijs Breuer, [masked]

English:
The movement meditation (both Dutch and English) is guided by Tijs Breuer. This can be attended both online and on the spot in Tienhoven. Then, at 8:45 PM you can share how you feel in a sharing circle. The meetup is mixed (everybody is welcome, women, men, all ages, experienced or not) and clothing-optional, so you can decide whether you want to participate with shorts, leggings, underwear or naked.

What is movement meditation?
Sitting still is quite difficult for most people because we are used to being exposed to stimuli all day long, while your body needs exercise. Movement meditation ensures that you quickly find your peace and go back with your attention. You make an inner journey through an alternation of intensive and subtle movement. By focusing attention on your body, you experience what is going on in you. Read more:
https://www.neptunus-wellbeing.nl/en/bewegingsmeditatie/

Online participation
Link to Zoom Videomeeting:
https://us02web.zoom.us/j/8996586301?pwd=ekkxM2FMZ2ZkVWx3NVB3aVRWdVRjdz09 Meeting ID:[masked] Passcode: Embodied
Click the link above five minutes before the start of the meetup.

Participation on location
You can also participate in the meditation on the spot, in a homely atmosphere, in the living room of Tijs. You are very welcome. I do ask you let me know in advance that you will participate on the spot and to confirm that you are in good health. There will be coffee and tea.
Address: Westbroekse Binnenweg 56a-c69; 3612 AJ Tienhoven (Ut).

Donation
Voluntary contribution (€ 5 - € 10) is appreciated.
https://www.neptunus-wellbeing.nl/en/donaties/
https://www.paypal.me/neptunus
Questions? Call or text Tijs Breuer, [masked]

Online / Tienhoven: Meditatie "Stadsverlichting" (Meditation Cities of Light)

English: below.
Deze meditatie kan zowel online als ter plekke in Tienhoven worden bijgewoond. Elke keer is er een geleide meditatie met een ander thema of een andere benadering. Je hoeft geen ervaring te hebben met meditatie.

Uit onderzoek blijkt dat als groepen mensen regelmatig samen stil zijn, dit zorgt voor harmonie en flow in de groep en daarbuiten. Stadsverlichting is een initiatief om een cultuur van verlichting en bewustwording te stimuleren. Om dit mogelijk te maken, stellen mensen hun huiskamers open voor meditatie of ontmoeting in stilte.

Wanneer
In huiskamers over de hele wereld wordt op elke tweede zondag van de maand om 20:00 uur gemediteerd. De aankomst / inloggen is tussen 19.45 en 20.00 uur.

Na afloop van de meditatie, om 20:45 uur, is er een sharing-circle, waarin je jouw ervaringen kunt delen.

Online deelname
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/8996586301?pwd=ekkxM2FMZ2ZkVWx3NVB3aVRWdVRjdz09
Meeting ID:[masked]
Passcode: Embodied

Doe je online mee? Dat gaat eenvoudig via Zoom. Je installeert tevoren het programma (niet verplicht) en je plaatst je computer of telefoon voor je. Tussen 19:45 u en 20:00 uur (door vóór aanvang van de meetup) klik je op de link hierboven. Zorg dat bij aanvang je camera en microfoon van je computer of telefoon aanstaat en jij zelf zichtbaar bent, anders voelt het voor anderen vervreemdend. Alleen de begeleider (Tijs) en de andere online deelnemers zijn zichtbaar voor de online deelnemers. De deelnemers op locatie worden niet gefilmd.

Deelname op locatie
Je kunt ook ter plekke deelnemen aan de meditatie, in huiselijke sfeer, in de woonkamer van Tijs. Je bent van harte welkom. Wel vraag ik je, om tevoren te bevestigen dat je op locatie wilt deelnemen en dat je in goede gezondheid bent (i.v.m. COVID-19). We houden uiteraard gepaste afstand en houden ons aan de hygiëneregels. Er wordt koffie en thee geschonken

Bijdrage
Vrijwillige bijdrage (€5 - € 10) wordt op prijs gesteld. Gebruik daarvoor één van deze links om te doneren: https://www.neptunus-wellbeing.nl/donaties/
https://www.paypal.me/neptunus

Vragen? Bel of sms Tijs Breuer, [masked]https://citiesoflight.org/nl/living_rooms/1987

English:
This meditation starts at 8:00 PM and can be attended both online and on the spot in Tienhoven. Each time there is a guided meditation with a different theme or a different approach. No need to have any meditation experience.

Research shows that if groups of people are regularly silent together, the effect is harmony and flow in the group and around them. Cities of light is an initiative to promote a culture of enlightment and consciousness. To make this possible, people open their living rooms for meditation or meeting in silence.

After the meditation, at 8:45 PM, there will be a sharing-circle, where you can share your experiences.

Online participation
Link to Zoom:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/8996586301?pwd=ekkxM2FMZ2ZkVWx3NVB3aVRWdVRjdz09
Meeting ID:[masked]
Passcode: Embodied
Click the link above between 19:45 - 20:00 h, so before the start of the meetup. The participants on location will not be filmed.

Participation on location
You can also participate in the meditation on the spot, in a homely atmosphere, in the living room of Tijs. I do ask you to confirm in advance that you want to participate on the spot and that you are in good health (COVID-19). Coffee and tea will be served.

Contribution
Voluntary contribution (€ 5 - € 10) is appreciated. Use one of the following links to donate: https://www.neptunus-wellbeing.nl/donaties/
https://www.paypal.me/neptunus

Questions? Call or text Tijs Breuer, [masked]https://citiesoflight.org/en/living_rooms/1987

Breath & silence meditation - Online & Tienhoven

Online event

English: Below
Verbinden met je ademhaling kan stress verminderen en de deur openen naar een gezondere en bewustere levensstijl. Een van de gemakkelijkste manieren om stress te verminderen, is door je aandacht gewoon op je ademhaling te richten. Je merkt onmiddellijk een gevoel van ontspanning die er op den duur voor kan zorgen dan je je gezonder en fitter voelt.

Er zijn veel andere vormen van ademhalingsmeditatie waarbij je bewust luistert naar je adem of waarbij je het ritme, de snelheid of de diepte van je ademhaling verandert. Deze vormen van ademmeditatie kunnen een ingang zijn naar de beoefening van 'mindfulness', waarin je leert accepteren en waarderen wat er in het leven komt en stopt met vechten tegen je eigen gedachten en gevoelens.

We gaan samen ademen en luisteren daarna naar de stilte. Na afloop is er gelegenheid om te delen we hoe we ons voelen. Afhankelijk van de deelnemers is de bijeenkomst in het Engels en / of Nederlands.

Online deelname
Link naar Zoom Videomeeting:
https://us02web.zoom.us/j/8996586301?pwd=ekkxM2FMZ2ZkVWx3NVB3aVRWdVRjdz09
Meeting-ID:[masked]
Toegangscode: Embodied
Klik op de link hierboven vijf minuten voor aanvang van de bijeenkomst.

Deelname op locatie
Je kunt ook ter plekke meedoen, in huiselijke sfeer, in de huiskamer van Tijs. Laat tevoren even weten dat je op locatie wilt deelnemen en dat je je gezond voelt.
Adres: Westbroekse Binnenweg 56a-c69; 3612 AJ Tienhoven (Ut).

Bijdrage
Vrijwillige bijdrage (€ 5 - € 10) wordt op prijs gesteld.
https://www.neptunus-wellbeing.nl/nl/donaties/
https://www.paypal.me/neptunus
Vragen? Bel of sms Tijs Breuer, [masked]

- - - - - - - - - - - - -
ENGLISH SPEAKING PEOPLE ARE WELCOME

Connecting to your breath can damp down stress and open a door to a more healthy and mindful lifestyle. One of the easiest ways to reduce stress is to simply focus your attention on your breath. You'll notice an immediate sense of relaxation that could help protect your health over time.

There are many other forms of breathing meditation where you conciously change the rhythm, speed or depth of your breath. These forms of breath meditation can be a gateway to practicing "mindfulness," in which you learn to accept and appreciate what comes in life and stop fighting your own thoughts and feelings.

We will breath together and then listen to the silence. Afterwards, there is the opportunity to share how we feel. Depending on the participants, the meeting will be in English and/or Dutch.

Online participation
Link to Zoom Videomeeting:
https://us02web.zoom.us/j/8996586301?pwd=ekkxM2FMZ2ZkVWx3NVB3aVRWdVRjdz09
Meeting ID:[masked]
Passcode: Embodied
Click the link above five minutes before the start of the meetup.

Participation on location
You can also participate on the spot, in a homely atmosphere, in the living room of Tijs. Please confirm in advance that you wish to participate on the spot and that you feel healthy.
Address: Westbroekse Binnenweg 56a-c69; 3612 AJ Tienhoven (Ut).

Donation
Voluntary contribution (€ 5 - € 10) is appreciated.
https://www.neptunus-wellbeing.nl/en/donaties/
https://www.paypal.me/neptunus
Questions? Call or text Tijs Breuer, [masked]

Movement meditation - Online & Tienhoven

Online event

English: below.
De bewegingsmeditatie (zowel Nederlands- als Engelstalig) wordt begeleid door Tijs Breuer. Deze kan zowel online als ter plekke in Tienhoven worden bijgewoond. Aansluitend, om 20:45 uur delen we in een sharing circle hoe je je voelt. De meetup is gemengd (iedereen is welkom, mannen, vrouwen, alle leeftijden, wel of geen ervaring) en clothing-optional, je kunt dus zelf bepalen of je met shorts, legging, ondergoed of bloot deelneemt.

Wat is bewegingsmeditatie?
Meditatie door stil te zitten is best lastig voor de meeste mensen, omdat we gewend zijn om de hele dag blootgesteld te worden aan prikkels, terwijl je lichaam behoefte heeft aan beweging. Bewegingsmeditatie zorgt ervoor dat je snel je rust terugvindt en meer met je aandacht naar binnen gaat. Je maakt een innerlijke reis door een afwisseling van intensieve en subtiele beweging. Door de aandacht op je lichaam te richten, ervaar je wat er omgaat in jou. Lees meer:
https://www.neptunus-wellbeing.nl/bewegingsmeditatie/

Online deelname
Doe je vanaf thuis mee? Dat gaat eenvoudig via Zoom. Je installeert tevoren het programma (niet verplicht) en je plaatst je computer of telefoon voor je. Vijf minuten voor aanvang van de meetup klik je op de link hierboven. Zorg dat bij aanvang je camera en microfoon van je computer of telefoon aanstaat en jij zelf zichtbaar bent, anders voelt het voor anderen vervreemdend. De deelnemers op locatie komen niet in beeld.
Link naar Zoom Videomeeting:
https://us02web.zoom.us/j/8996586301?pwd=ekkxM2FMZ2ZkVWx3NVB3aVRWdVRjdz09
Meeting ID:[masked]
Passcode: Embodied

Deelname op locatie
Je kunt ook ter plekke deelnemen aan de meditatie, in huiselijke sfeer, in de woonkamer van Tijs. Je bent van harte welkom, maar laat tevoren weten dat je op locatie komt en dat je in goede gezondheid bent. We houden uiteraard gepaste afstand en houden ons aan de hygiëneregels (Covid-19). Er wordt koffie en thee geschonken.
Adres: Westbroekse Binnenweg 56a-c69; 3612 AJ Tienhoven (Ut).

Donatie
Vrijwillige bijdrage (€5 - € 10) wordt op prijs gesteld.
https://www.neptunus-wellbeing.nl/donaties/
https://www.paypal.me/neptunus

Vragen? Bel of sms Tijs Breuer, [masked]

English:
The movement meditation (both Dutch and English) is guided by Tijs Breuer. This can be attended both online and on the spot in Tienhoven. Then, at 8:45 PM you can share how you feel in a sharing circle. The meetup is mixed (everybody is welcome, women, men, all ages, experienced or not) and clothing-optional, so you can decide whether you want to participate with shorts, leggings, underwear or naked.

What is movement meditation?
Sitting still is quite difficult for most people because we are used to being exposed to stimuli all day long, while your body needs exercise. Movement meditation ensures that you quickly find your peace and go back with your attention. You make an inner journey through an alternation of intensive and subtle movement. By focusing attention on your body, you experience what is going on in you. Read more:
https://www.neptunus-wellbeing.nl/en/bewegingsmeditatie/

Online participation
Link to Zoom Videomeeting:
https://us02web.zoom.us/j/8996586301?pwd=ekkxM2FMZ2ZkVWx3NVB3aVRWdVRjdz09 Meeting ID:[masked] Passcode: Embodied
Click the link above five minutes before the start of the meetup.

Participation on location
You can also participate in the meditation on the spot, in a homely atmosphere, in the living room of Tijs. You are very welcome. I do ask you let me know in advance that you will participate on the spot and to confirm that you are in good health. There will be coffee and tea.
Address: Westbroekse Binnenweg 56a-c69; 3612 AJ Tienhoven (Ut).

Donation
Voluntary contribution (€ 5 - € 10) is appreciated.
https://www.neptunus-wellbeing.nl/en/donaties/
https://www.paypal.me/neptunus
Questions? Call or text Tijs Breuer, [masked]

Photos (39)