What we're about

Denne gruppen eksisterer som et gratis forum for folk som er interessert i Getting Things Done prinsippene til David Allen. Vi møtes for å diskutere og dele erfaringer med verktøy og metodikk. Vi pleier å ha en introduksjon til metodikken i starten av hvert møte som passer for deg som er helt og som en påminner for deg som veteran. Vi inviterer også folk til å holde foredrag om deres erfaringer med GTD. Gruppen passer for deg som er helt ny til GTD og for deg som er GTD-veteran.

Vår drøm er at denne gruppen skal, over tid, tas over av deltakerne og drives av rene GTD entusiaster. Slik tilfellet er i Oslo GTD Gathering.

Velkommen!

Past events (10)

7th Nordic Virtual GTD Meetup

Online event

6th Nordic Virtual GTD Meetup

Online event

5th Nordic Virtual GTD Meetup

Online event

Nordic Virtual GTD Meetup 2020

Online event

Photos (10)