Skip to content

What we’re about

Denne gruppen eksisterer som et gratis forum for folk som er interessert i Getting Things Done prinsippene til David Allen. Vi møtes for å diskutere og dele erfaringer med verktøy og metodikk. Vi pleier å ha en introduksjon til metodikken i starten av hvert møte som passer for deg som er helt og som en påminner for deg som veteran. Vi inviterer også folk til å holde foredrag om deres erfaringer med GTD. Gruppen passer for deg som er helt ny til GTD og for deg som er GTD-veteran.

Vår drøm er at denne gruppen skal, over tid, tas over av deltakerne og drives av rene GTD entusiaster. Slik tilfellet er i Oslo GTD Gathering. 

Velkommen!