Skip to content

What we’re about

Dette er ei gruppe for treff (meetups) i javaBin Sogn - ei ny undergruppe i javaBin. Sjå https://www.java.no/ for meir info om javaBin.

Vi treffest for både fagleg påfyll og ikkje minst for den sosiale biten, med god prat om både fag og ikkje-fag.

Som ei javaBin-gruppe dekker vi naturlegvis tema knytt til Java/JVM. Sidan det ikkje er veldig mange andre Meetup-grupper i Sogn, kjem vi også til å dekke andre tema. Post gjerne idear i "Discussions"!