ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

23,030
สมาชิก
25
กลุ่ม

ค้นหาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในกลุ่ม ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง บน Meetup ทั่วโลก และเริ่มต้นพบกับใครที่อยู่ใกล้คุณ

เข้าร่วมกลุ่ม ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กลุ่ม ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ที่ใหญ่ที่สุด

กลุ่ม ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ใหม่ล่าสุด